• Pazartesi - Cuma: 9:00 - 18:00
  • +90 216 508 11 13
  • info@vizyonvip.com

  Yönetim ve Danışmanlık

  Yönetim ve Danışmanlık

  VİZYON VIP GROUP, toplu yapı ve sitelerde uygun maliyetler ve kaliteli hizmetle profesyonel yönetim hizmeti sunmaktadır.

  Aidat tahsilat performansının tarafımızdan üstlenilmesi (Hukukçularımızla birlikte) Tüm site sakinleri ön kayıt formu hazırlanıp, bilgilerin toplanması ve sisteme girilmesi. İşletme projesinin ve belirlenmiş aidatların tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi.Tahmini İşletme Projesi’nin (Bütçe) hazırlanıp yönetim kuruluna onaya sunulması.Site tanıtım kitapçığının hazırlanması.Yönetim Planı’nın Kat Mülkiyeti Kanununa uygunluğunun değerlendirilmesi, (hukuk ve mali müşavir tarafından.)

  Her ay sonunda Yönetim Kurulunuza faaliyetlerimize ilişkin Yaptıklarımızı, Yapacaklarımızı, Yapamadıklarımızı (nedenleri ile birlikte) anlatan görsel sunumlar yapılması.Sitede ortak alanlarda bulunan demirbaşların işe başlarken fotoğraflarla kayıt altına alınması Yılsonunda yıllık faaliyet raporunu hazırlanması ve genel kurula sunarak  ibra olunması Sunulan tüm hizmetleri denetleyerek performans değerlendirmelerinin yapılması ve raporlanması.Belirli periyotlarla sakinlere hizmet memnuniyet anketleri düzenlenmesi ve sonuçlarının sunulması.Yıllık olağan genel kurul ve olağan üstü genel kurul toplantılarının düzenlenmesi ve yönetilmesi.

  VİZYON VIP GROUP, merkez yöneticileri tesis/ site müdürü ve yönetim hizmetleri tecrübesine sahip, deneyimli ve uzman yöneticilerden oluşmaktadır.

  VİZYON VIP GROUP, merkez yöneticileri hizmet başlangıcında ,projeye özel çalışma programları (günlük,haftalık,aylık,yıllık) hazırlayıp,müşterilerine sunmaktadır.

  VİZYON VIP GROUP, günlük,aylık, haftalık kontrol ve denetimlerini program dahilinde eksiksiz yapıp,yapılan kontrol ve denetimlerini müşterilerine görsel resim ve yazılı rapor halinde sunan, zengin bir rapor sistemi mevcuttur.

  VİZYON VIP GROUP, projeye özel talimatlar hazırlayıp,personele verilen haftalık,aylık eğitimlerle projede hizmetin hızlı bir şekilde en üst seviyeye çıkmasını sağlamaktadır.