• Pazartesi - Cuma: 9:00 - 18:00
  • +90 216 508 11 13
  • info@vizyonvip.com

  Teknik Hizmetler

  Teknik Hizmetler

  Enerji, bakım ve onarım giderlerinde yapılacak tasarruflar ile zaman ve iletişim giderlerinin azaltılması. Sistemlerin kesintisiz çalışır durumda olmasının sağlanması. Hızlı güvenilir raporlama sistemi ile yedek parça ve depo stok durumu dahil sistemin güncel durumunun takibinin sağlanması. Modernizasyon ve teknolojik gelişmelerin yakından izlenerek iyileştirme ve geliştirme önerilerinin yapılması amaçlanmaktadır.

  Bakım ve onarım hizmetleri; makine, tezgah ve tesislerin  daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını; beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması; istenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalardır.

  Periyodik Bakımlar: 

  • Makine ve tesislerin ömrünün uzamasına katkıda bulunur.
  • Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalara sebebiyet verilmesini önler can güvenliğini sağlar.

  Ancak yapılan istatistikler ve edindiğimiz tecrübeler, tamir, bakım ve onarım çalışmaları esnasında çok fazla sayıda kazaların meydana geldiğini göstermektedir. Bu kazalar, tamir ve bakım çalışmalarının yeterli emniyet tedbiri alınmadan yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, bakım ve onarım faaliyetlerinin planlı, programlı olarak yapılması gerekmektedir.

  İşyerlerinde, bakım onarım işlemleri için bir sistem yerleştirilmeli, TALİMATLAR ve YÖNERGELER HAZIRLANMALIDIR.                                     

  Sözlü emirler, yanlış duymalara ve yanlış anlaşılmalara sebep olabileceğinden dolayı, insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda güvenilir değildir.

  Etkili kontrol, yazılı bir sistemle sağlanmalıdır. Ancak yazılı bir yönergenin tek başına  kazaları önleyemeyeceği hususuna dikkat edilmelidir. Yönergelerin yanında eğitim ve denetim hizmetleri asla göz ardı edilmemelidir.

  Muayene ve bakım programı, makineleri, aletleri ve koruyucuları GÜVENLİ ÇALIŞMA DURUMUNDA TUTACAK şekilde yapılmalıdır.

  Bakım onarım çalışmalarına izin verilmesi hususunda bir sistem kurulmalıdır. Bu sistemde; yöneticilerin, işçilerin, müteahhitlerin ve diğer şahısların uymaları gerekli tedbirler ve şartlar açık ve net bir şekilde belirlenmelidir.

  Bu sistemde;

  • Yapılacak iş,
  • İşi kimin denetleyeceği,
  • Alınacak güvenlik tedbirleri,
  • İşe başlamadan önce çalışanlar tarafından alınacak gerekli tedbirler,(Örneğin; fiziksel kilitleme aygıtlarının takılması, tehlike uyarı levhalarının asılması gibi)
  • Çalışma alanının güvenli olup olmadığının tespiti ve güvenli hale getirilmesi,
  • Çalışma izninin kaldırılmasından önce yapılması gerekli işlemlerin belirtilmesi, bu işlemlerin kimler tarafından yapılacağının açık olarak yazılması, belge sisteminin yerleştirilmesi gerekmektedir.

  Bu şekilde uygun bir sistemle, planlı ve programlı yapılan çalışmalarda:

  • İş veriminin artması sağlanır;
  • Malzeme kayıpları en aza indirilir,
  • İsraf önlenir,
  • Her şeyin en iyi şekilde ve en verimli şekilde kullanılması sağlanır,
  • Çalışanların GÜVENİ kazanılmış.

  Bakım ve onarım işlerinin yapılması belli bir izin prosedürüne bağlanmalıdır. Çalışmaya izin şartlarının tasarımı, belirlenmesi, RİSKİN TÜRÜNE VE DERECESİNE, İŞİN KARMAŞIKLIĞINA VE İLGİLİ ENDÜSTRİ KOLUNA göre yapılmalıdır.

  HİZMETLERİMİZ

  • Genel boya-tadilat işlerinin yürütülmesi
  • Yıllık bahçe bakım/düzen işlerinin takibi ve organizasyonu
  • Isınma ünitelerinin yıllık bakım ve onarımının planlanması
  • Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı
  • Elektro trafo, jeneratör ve hidroforların bakımı
  • Havuzun haftalık temizliği
  • Havuz kimyasallarının temini ve havuza uygulanması
  • Havuz bakım ve onarımı
  • Asansörlerin bakım anlaşmaları ve rutin bakımları
  • Güvenlik ve alarm sistemlerinin kontrolü
  • Ortak alan aydınlatma tesisatı
  • Elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat sistemlerinin bakım ve kontrolü

  VİZYON VIP GROUP, merkez yöneticileri saha tecrübesine sahip, deneyimli ve uzman yöneticilerden oluşmaktadır.

  VİZYON VIP GROUP, merkez yöneticileri hizmet başlangıcında ,projeye özel teknik çalışma programları (günlük,haftalık,aylık,yıllık) hazırlayıp,müşterilerine sunmaktadır.

  VİZYON VIP GROUP, günlük,aylık, haftalık kontrol ve denetimlerini program dahilinde eksiksiz yapıp,yapılan kontrol ve denetimlerini müşterilerine görsel resim ve yazılı rapor halinde sunan, zengin bir rapor sistemi mevcuttur.

  VİZYON VIP GROUP, projeye özel talimatlar hazırlayıp,personele verilen haftalık,aylık eğitimlerle projede hizmetin hızlı bir şekilde en üst seviyeye çıkmasını sağlamaktadır.